این پروژه در تهران واقع در بلوار کشاورز مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر می باشد .

فهرست