پروژه بیمارستان صارم مجهز به سیستم های سرمایشی سرما آفرین از جمله چیلر آبی ،هواساز و فن کویل می باشد

فهرست