1. خانه
 2. اخبار
 3. آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

 

آگهی مجمع سالیانه 97 سرما L سرما

شرکت صنایع سرما آفرین ایران ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره 12605 شناسه ملی  10100486265

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 راس ساعت 8 صبح در محل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 194 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ 1398/04/25جهت دریافت کارت ورود به جلسه به امور مالی این شرکت واقع در طبق سوم آدرس فوق، مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 • تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
 • انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29تعیین حق الزحمه آنها
 • انتخاب اعضای هیات مدیره1398
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
 • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می باشد.

 هیات مدیره شرکت صنایع سرما آفرین ایران ( سهامی عام)

 

فهرست