1. خانه
  2. اخبار
  3. پذیرش مقاله کنفرانسی سرکار خانم دکتر فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران در “نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه”

پذیرش مقاله کنفرانسی سرکار خانم دکتر فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران در “نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه”

پذیرش مقاله کنفرانسی سرکار خانم دکتر فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران در

“نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه”

متن خبر:

دانشگاه پیام نور استان فارس، واحد شیراز میزبان “نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه” با حوزه های مختلف مهندسی مکانیک (ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالات و تاسیسات، مکانیک جامدات، ساخت و تولید) و مهندسی عمران (تمام گرایش ها) می باشد. در این کنفرانس، مقاله دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق (کنترل و سیستم) سرکار خانم فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران با “موضوع ردیابی دما و رطوبت برای یک واحد هواساز در حضور اغتشاش پله در اکچویتورها: کنترل کننده و رویتگر معادله ریکاتی وابسته به حالت” توسط کمیته علمی و هیئت محترم داوران تایید و گواهینامه موقت آن صادر گردید.

این مقاله، رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت(SDRE)  برای کنترل و تخمین بهینه غیرخطی حالت های دما و رطوبت یک واحد هواساز  در سیستم تهویه مطبوع را پیشنهاد می دهد. رویکرد ارائه شده، علاوه بر ردیابی ست پوینت های دما و رطوبت مرجع، قادر است مصرف انرژی را نیز حداقل نماید. نتایج شبیه سازی در نرم افزار MATLAB، عملکرد مناسب روش پیشنهادی در برابر اثرات مخرب ناشی از استهلاک اکچویتورهای موتوری دمپر و شیردوراهه که به عنوان اغتشاش به دستگاه هواساز وارد می شود را نشان می دهد.

لازم به ذکر است، این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی و تخصصی در 19 خرداد 1401 توسط دانشگاه پیام نور استان فارس (واحد شیراز) در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

 

 

فهرست