دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا

شرکت صنایع سرماآفرین ایران موفق به تولید دستگاه متحرک تصفیه هوا جهت استفاده در محیط های بیمارستان ، ادارات، بانک ها و خانه شده است. شرکت سرماآفرین برای کمک به…
اطلاعات بیشتر

پذیرش مقاله کنفرانسی سرکار خانم دکتر فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران در “نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه”

پذیرش مقاله کنفرانسی سرکار خانم دکتر فریبا بوذری لیاوُلی از دپارتمان مهندسی طراحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران در “نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و سازه” متن…
اطلاعات بیشتر

افزایش سرمایه

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 18/01/1398درمحل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 194، طبق زیر زمین برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

اطلاعات بیشتر
فهرست