در بخش خدمات پس از فروش توجه به درخواست مشتری اهمیت بسزایی دارد. این شرکت در طول مدت گارانتی و همچنین بعد از آن به مدت ده سال به ارائه خدمات پس از فروش خود را متعهد می داند. مشتریان دستگاه های سرماآفرین همواره خیالی آسوده از بابت دسترسی به قطعات یدکی اصلی داشته اند. گروهی از پیمانکاران ماهر در تمام مدت فصل گرم سال آماده اعزام به سرار ایران هستند تا این اطمینان را داشته باشیم که هیچ یک از تجهیزات سرماآفرین در جای جای ایران به دلیل نقص فنی از سرویس خارج نباشد.

برخی از سرویس هایی که خدمات پس از فروش در چارچوب فعالیتهای خود ارائه میدهد بشرح زیر میباشد:

خدمات دوره گارانتی

شرکت صنایع سرما آفرین ایران دستگاه های ساخت خود را در برابر عیوب ناشی از ساخت یا مواد اولیه نامرغوب مصرف شده، تحت شرایط بهره برداری و نـگهداری صحیح، برای مدت 18 ماه ازتاریخ تحویل به خریدار یا 12 ماه از تاریخ نصب و راه اندازی (هرکدام زودترواقع گردد) تضمین می نماید.
تعهدات شرکت صنایع سرما آفرین محدود می شود به تحویل یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب مربوط به لوازم دستگاه های ساخت خود بدون دریافت وجه، مشروط براینکه خریدار به محض ملاحظه عیب یا نقص بصورت مکتوب این شرکت را مطلع نماید.

خدمات پس از گارانتی

شرکت سرماآفرین خود را ملزم می داند که پس از اتمام دوره گارانتی نیز حداقل به مدت ده سال در کنار مشتریان خود حضور داشته باشد. ارائه قطعات یدکی و اعزام کارشناس جهت انجام تعمیرات دستگاه ها در این بازه زمانی از جمله سرویس های قابل ارائه است. بدیهی است ارائه این خدمات در قبال دریافت هزینه متناسب با ارائه خدمات خواهد بود.

بازدید فنی

شرکت سرماآفرین ایران به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود آمادگی دارد کارشناسان فنی خود را به سراسر ایران اعزام نموده تا ضمن بازدید از دستگاه­های ساخت این شرکت علاوه بر ارائه پیشنهاد فنی در خصوص وضعیت دستگاه، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی جهت انواع تعمیرات اقدام نماید تا مشتریان با در دست داشتن اطلاعات کافی مالی و فنی توانایی اتخاذ بهترین تصمیم را در خصوص دستگاه های خود داشته باشند.

نصب و راه اندازی

جهت ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان دستگاه های شرکت سرماآفرین ایران، این شرکت آمادگی دارد با اعزام کارشناس نسبت به راه اندازی اولیه تجهیزات فروخته شده اقدام نماید. کارشناس اعزامی ضمن بررسی تک تک پارامترهای برنامه اقدام به کنترل عملکرد صحیح اجزاء دستگاه خواهد نمود تا از آسیب دستگاه در زمان راه اندازی جلوگیری شود. پس از حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه در حضور نماینده مشتری دستگاه در حال کار به ایشان تحویل خواهد شد. ارائه این خدمات در برخی از محصولات با اخذ هزینه انجام خواهد شد.

آموزش

شرکت سرماآفرین ایران با رویکرد افزایش سطح علمی پرسنل واحد تاسیسات مشتریان خود تاکنون برای بسیاری از ایشان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است. در این دوره ها علاوه بر آموزش تئوری مفاهیم پایه در صنعت تهویه مطبوع، بخشی از زمان آموزش با حضور در کنار دستگاه و ارائه اطلاعات عملی و کاربردی در خصوص هر یک از تجهیزات نصب شده در دستگاه همراه خواهد بود که کمک شایانی در راستای نگهداری و بهره برداری مطلوب تر تجهیزات خواهد نمود.

فهرست