در صنایعی نظیر صنعت تهویه مطبوع که دارای تحولات سریع هستند، تولیدکنندگان می بایست طراحی های محصولاتشان را بصورت پیوسته بهبود دهند و حضور رقبا و اولویتهای در حال تغییر مشتریان، این مهم را اجتناب ناپذیر کرده است. واحد تحقیق و توسعه (Research & Development) که گاهی به اختصار R&D نامیده می شود، واحدی است که در هر شرکتی این وظیفه را به عهده دارد.در شرکت صنایع سرماآفرین نیز از سال ۱۳۷۹ برای نخستین بار واحد تحقیق و توسعه به شکل رسمی در چارت سازمانی گنجانده شد. اعضای تشکیل دهنده این واحد که تماماً از مدارج عالی علمی و تحصیلی برخوردارند، کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و بکارگیری آن برای تولید محصولات جدید و منطبق با دانش روز را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

برخی از اهداف واحد تحقیق و توسعه به شرح زیرند:

  • تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت محصولات موجود
  • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندها
  • کشف و درک فرصتها و نیازهای بازار
  • پاسخ به نیازها و خواسته­های مشتریان
  • انطباق محصولات خارجی با امکانات ساخت داخل و افزایش نیروی رقابتی برای حضور فعال در بازارهای جهانی
  • ارتقاء دانش فنی سایر واحدهای شرکت از طریق برگزاری دوره­های آموزشی
  • برگزاری کلاس­های آموزشی برای مشتریان و کاربران دستگاه­های خریداری شده به منظور آشنایی کامل آنها با چگونگی کارکرد دستگاه و نحوه کنترل آن که به عملکرد بهینه و کاهش مشکلات ناشی از عدم بهره­برداری صحیح می­انجامد.
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
واحد تحقیقات و توسعه سرما آفرین
فهرست