1. خانه
  2. اخبار
  3. تقدیرنامه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

تقدیرنامه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بواسطه طراحی، تولید و اجرای یکی از بزرگترین سیستم های تهویه مطبوع جنوب کشور بظرفیت 4680 تن برودتی در بیمارستان نفت اهواز از شرکت صنایع سرماآفرین ایران  تقدیر کرد.  این تقدیر نامه با امضای  مدیر مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واصل شده است.
فهرست