1. خانه
  2. اخبار
  3. دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا

دستگاه فشار منفی و تصفیه هوا

شرکت صنایع سرماآفرین ایران موفق به تولید دستگاه متحرک تصفیه هوا جهت استفاده در محیط های بیمارستان ، ادارات، بانک ها و خانه شده است.

شرکت سرماآفرین برای کمک به کادر محترم درمانی و سیستم بیمارستانی کشور در راستای مبارزه با ویروس جدید کرونا (COVID-19)، محصول جدیدی را به نام SONAM تولید کرده است.

این دستگاه با ایجاد فشار منفی قابلیت تبدیل اتاق های معمولی بیمارستانی به اتاق های ICU را ایجاد می کند. دستگاه هوای آلوده به ویروس را تمیز می کند و از انتشار آن به بخش های مختلف بیمارستان جلوگیری می کند.

فهرست