1. محصولات
  2. کویل‌های گرمایشی
  3. کویل های گرمایشی آبی

جهت تعدیل دما و تامین حرارت مورد نیاز محیط می باشد

ویژگی‌های محصول

  • طراحی کویل ها با توجه به استاندارد های Ashrea می باشد.
  • تمامی لوله توسط دستگاه اکسپندر منبسط شده و در داخل فین ها ثابت می شود و فواصل هوایی بین جدار داخلی یقه فین ها و لوله مسی کاملا برطرف می شودکه این عمل باعث انتقال حرارت بیشتر بین لوله و فین می شود.
  • کویل ها به صورت غوطه ور در داخل وانی که در آن مواد چربی گیر می باشد، قرار می گیرد تا روغن و تراشه ها کاملا از بین برود.
  • پس از بیرون آوردن کویل ها کاملا خشک می شود.
  • تراکم فین ها بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر است.
  • کویل ها با فشار ۲۲۰PSI تست می شوند.
  • امکان استفاده از فین های آلمینیومی یا مسی وجود دارد و همنیطر امکان کوتینگ فین ها وجود دارد.

اسناد فنی

فهرست