پروژه دانشگاه تهران مجهز به سیستم های سرمایشی سرما آفرین از جمله پکیج ،چیلر ، هواساز و فن کویل می باشد .

فهرست