پروژه دانشکده فنی تهران مجهز به سیستم های سرمایشی سرما آفرین از جمله پکیج، چیلر ، هواساز و فن کویل می باشد .

فهرست