در این پروژه که در تهران واقع است مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر می باشد

فهرست