دانشگاه چمران واقع در اهواز مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر و هواساز می باشد

فهرست