پروژه بازار مبل ایران واقع در تهران مجهز به سیستم های سرمایشی سرما آفرین از جمله هواساز و فن کویل می باشد .

فهرست