در این پروژه که در تهران واقع است تجهیزاتی همچون چیلر جذبی سری ۱۶JB، فن کویل زمینی سری ۴۲AB و فن کویل سقفی روکار سری ۴۲HB نصب شده است.

فهرست