پروژه بیمارستان امین  واقع در اصفهان مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر هوا خنک می باشد

فهرست