این پروژه واقع در تهران مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر هوا خنک می باشد 

فهرست