این پروژه واقع در تهران مجهز به سیستم های سرمایشی از قبیل چیلر می باشد

فهرست