این پروژه واقع در تهران مجهز به سیستم های سرمایشی از جمله چیلر می باشد 

فهرست